ZP/AO/10/2022

Dostawa materiału do nasadzeń wraz z ziemią ogrodową w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa 12 maja 2022 r.

 

Data dodania: 
5 Maj 2022
Data modyfikacji: 
5 Maj 2022