Zapytanie ofertowe ZP/AO/37/2019 - UNIEWAŻNIONO

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla Zadania nr 7 - pogadanki z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej" zgodnie z umową nr RPOP.05.02.00-16-0015/17-00

Data dodania: 
22 Sierpień 2019
Data modyfikacji: 
22 Sierpień 2019