Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/5/2022

Przedmiotem zapytania jest dostawa mieszanek roślin i kwiatów w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej  w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, umowa o dofinansowanie RPOP.05.01.00-16-0004/19-00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2022 r.

 

Data dodania: 
17 Marzec 2022
Data modyfikacji: 
17 Marzec 2022