Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/27/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu: „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych" w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2021r.

 

Data dodania: 
22 Październik 2021
Data modyfikacji: 
22 Październik 2021