Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/18/2021

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – maskotka edukacyjna 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa z dnia 18.08.2020 r.” (powtórzenie).

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w plikach pn. Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa 15 lipca 2021 r.

Data dodania: 
8 Lipiec 2021
Data modyfikacji: 
8 Lipiec 2021