Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/13/2021

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – koszulka promocyjna w nakładzie 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa z dnia 18.08.2020 r.” (powtórzenie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2021r.

Data dodania: 
2 Kwiecień 2021
Data modyfikacji: 
2 Kwiecień 2021