Zapytanie nr ZP/AO/51/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowościc min. 30MBs/30MBs do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

 


 

Z uwagi na błąd pisarski w Załączniku nr 1 - Formularz oferty do Zapytania ofertowego ZP/AO/51/2018 z dnia 25 października 2018 r., informujemy, iż zmianie ulega zapis z ww. dokumentu.

BYŁO: Koszt netto za 6 miesięcy świadczenia usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 30Mbps/30Mbps oraz usługi telefonii VOIP wraz z wirtualną centralką telefoniczną

JEST: Koszt netto za 24 miesięcy świadczenia usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 30Mbps/30Mbps oraz usługi telefonii VOIP wraz z wirtualną centralką telefoniczną;

BYŁO: Koszt brutto za 6 miesięcy świadczenia usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 30Mbps/30Mbps oraz usługi telefonii VOIP wraz z wirtualną centralką telefoniczną

JEST: Koszt brutto. za 24 miesięcy świadczenia usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 30Mbps/30Mbps oraz usługi telefonii VOIP wraz z wirtualną centralką telefoniczną.

Jednocześnie informujemy, iż oferty na starych formularzach nie podlegają odrzuceniu, jednak kwota zarówno netto, jak i brutto podana przy 6 miesiąca świadczenia usługi zostanie przemnożona przez liczbę 4, która wyniesie 24 miesiące, czyli okres, na jaki zostanie zawarta umowa.

Data dodania: 
25 Październik 2018
Data modyfikacji: 
25 Październik 2018