UNIEWAŻNIONO - Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/31/2021

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego oraz kompleksowego badania rocznego sprawozdania  składanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenie pisemnych protokołów z ww. badań wg udostępnionego przez Ministerstwo wzoru.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2021 r.

Data dodania: 
15 Grudzień 2021
Data modyfikacji: 
15 Grudzień 2021