UNIEWAŻNIONO Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/29/2021 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 20 spotkań otwartych/wykładów  związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach zadania nr 2 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne spotkania otwarte/wykłady dla mieszkańców w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

UWAGA: przedłużono termin składania ofert do 15 grudnia 2021r.

 

Data dodania: 
1 Grudzień 2021
Data modyfikacji: 
1 Grudzień 2021