Przeprowadzenie szkoleń terenowych – powtórzenie zapytania

Przeprowadzenie szkoleń terenowych: Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnej społeczności w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00  z dnia 08.08.2017 r. – powtórzenie zapytania.

Data dodania: 
24 Lipiec 2018
Data modyfikacji: 
24 Lipiec 2018