III etap konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Aglomeracja Opolska to 21 gmin województwa opolskiego i blisko 330 000 mieszkańców. Umożliwienie im swobodnego i sprawnego przemieszczania się w ramach obszaru to jedno z kluczowych zadań samorządów Aglomeracji.

Mając na uwadze, jak ważna dla jakości życia jest możliwość bezproblemowego dotarcia do miejsca pracy, nauki, lekarza, sklepu, czy ośrodka kultury, samorządy Aglomeracji Opolskiej przystąpiły do opracowania Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.  

Dokument ten będzie planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób oraz gospodarki w całej Aglomeracji, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Niezwykle ważne jest, by w proces opracowania dokumentu zaangażować jak największe grono mieszkańców oraz interesariuszy z całego obszaru AO.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu. Na Państwa opinie i uwagi czekamy w terminie od 6 maja 2022r. do 5 czerwca 2022r.

Uwagi do dokumentu będzie można zgłaszać na kilka sposobów:
-    w czasie spotkań konsultacyjnych, których szczegóły znajdziecie Państwo na naszym FB: https://www.facebook.com/mobilnAO
-    poprzez elektroniczny formularz opinii dostępny od 6 maja 2022r. do 5 czerwca 2022r. pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1pehr155wAAHuJzPa2RShF327ZvIe_sbnFHBc9a6fM5U/viewform?edit_requested=true
-    ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (pl. Wolności 6, Opole, I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu), w terminie od 6 maja 2022r. do 5 czerwca 2022r. w godzinach pracy (pon. – pt. od 7:30 do 15:30).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@ao.opole.pl, 77/ 77 44 61 403.