Wyniki Konkursu na najlepszą dobrą praktykę (E-COOL)

14 września 2020 r. Jury powołane przez Organizatora rozstrzygnęło Konkurs na Najlepszą Dobrą Praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych w projekcie „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” (E-COOL).

Dobra praktyka zgłoszona przez Zespół Szkół w Głogówku (Szkolny Punkt Informacyjny i Kariery, SZPIK) spełniła wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz zyskała pozytywną ocenę Członków Jury.