REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Bezpłatne szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

 

 

DLA KOGO?

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych i pozostałej administracji publicznej.  

 

TERMIN:

Szkolenie dwudniowe: 3 – 4 lutego 2022 r, (czwartek i piątek)

               

GODZINY: 9:00-15:00

 

MIEJSCE: online, link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom na 3 dni przed planowanym szkoleniem.

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie:

do 27 stycznia 2022 r.

 • Formularz należy nadesłać na adres e-mail: agnieszka.rozmus@ao.opole.pl
 • Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl 
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia 

Podstawowe zagadnienia:

 1. Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) – omówienie;
 2. Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie warsztatowe; 
 3. Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć, wraz z praktycznymi wskazówkami - jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? (studia/symulacje przypadków, dyskusja);
 4. Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 5. Analiza dokumentacji (decyzja, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - ROŚ) - wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania ROŚ i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP);
 6. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wybrane dobre praktyki;
 7. Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000; 
 8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko;
 9. Dobra decyzja środowiskowa - studia przypadków wraz z orzecznictwem i omówieniem konsekwencji;
 10. Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniach, by szybko zdobyć i bez problemu rozliczyć środki UE;
 11. Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami - wykonać we własnym zakresie, czy zlecić? - studia przypadków (case studies), wzory dokumentów;
 12. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i jej ewentualne uzupełnienia – warsztaty;
 13. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko;
 14. Możliwości zaskarżenia decyzji środowiskowej lub decyzji odmawiającej wydania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia.

 

Szkolenie poprowadzi:

PAWEŁ GRABOWSKI:

Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym.

 • Zarządzanie projektami i obsługa procedur Oceny oddziaływania na środowisko: Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport Oceny oddziaływania na środowisko;
 • Opracowanie i obsługa programów badawczo-analitycznych;
 • Prowadzenie konsultacji społecznych, udział w procesie legislacyjnym;
 • Zamówienia, przetargi, procedury zakupowe – projektowanie: OPZ, SIWZ;
 • Obsługa i monitorowane procedur administracyjnych i planistycznych;
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie;
 • Windykacja