Podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska w dniu 4 kwietnia 2023 roku podpisało umowę o współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

Strony wyraziły wolę nawiązania współdziałania w zakresie:

  • uczestnictwa w projektach oraz w programach badawczo-rozwojowych,
  • transferu technologii, wdrożenia wyników projektów badawczych i wsparcia w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • udoskonalenia procesu kształcenia prowadzonego w Uniwersytecie Opolskim w celu zwiększenia potencjału Uczelni i kompetencji absolwentów uczelni na rynku pracy,
  • organizacji praktyk, staży dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
  • organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń.

 

Cieszymy się, że możemy dzięki temu działać razem i realizować nasze cele, zgodnie z dewizą naszego stowarzyszenia – Wspólnie osiągniemy więcej. Wierzymy, że to tylko początek transferu wiedzy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim, a naszymi samorządami.