Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.