Spotkanie konsultacyjno – eksperckie dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach poddziałania 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

1 Grudzień 2017

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertami Panem Tomaszem Szelukowskim i Panem Danielem Chojnackim potencjalnych wnioskodawców projektów w ramach podziałania  3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

 

Termin: 1 grudnia 2017 roku od godz. 9.00

 

Konsultacje organizowane są przed planowanym naborów wniosków w I kwartale 2018 r. i mają na celu przygotowanie prawidłowej dokumentacji aplikacyjnej do ww. konkursu.

 

Konsultacje obejmować będą:

- indywidualne spotkania z potencjalnymi beneficjentami zgodnie z grafikiem sporządzonym przez Biuro Aglomeracji Opolskiej,

- analiza indywidualnych problemów, zagadnień związanych z poddziałaniem 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej i z planowanymi projektami;

- odpowiedź na pytania związane z realizacją projektów dotyczących ograniczaniu niskiej emisji np. związanych z mobilnością miejską, ścieżkami rowerowymi,  infrastrukturą rowerową itd.;

- analiza kwestii związanych z procesem inwestycyjnym i prawem budowlanym dotyczącym ww. projektów;

- doradztwo przy zamawianiu i sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach ww. poddziałania w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów do ww. poddziałania np. wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, SIWZ .

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres malgorzata.bien@ao.opole.pl w celu ustalenia dokładnej godziny konsultacji.