2. Konsultacje indywidualne potencjalnych beneficjentów projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

7 Grudzień 2017

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję indywidualnych konsultacji z ekspertem Panem Piotrem Olczakiem potencjalnych wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna  w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

 

Konsultacje odbędą się w dniu 7 grudnia (czwartek) w godzinach od 9.30 do 15.30  w Biurze Aglomeracji Opolskiej przy ulicy Horoszkiewicza 9. Zgłoszenia w celu ustalenia harmonogramu indywidualnych spotkań proszę kierować na maila malgorzata.bien@ao.opole.pl.  

 

Konsultacje obejmują:

 

  • wsparcia dla beneficjentów - project pipeline, w ramach którego realizowane jest wsparcie eksperckie w postaci doradztwa przy sporządzeniu i weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej dla projektów - poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020;
  • analiza indywidualnych problemów, zagadnień związanych z poddziałaniem 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 (aplikowanie i realizacja projektów);
  • odpowiedź na pytania związane z realizacją projektów dotyczących efektywności energetycznej;
  • doradztwo przy zamawianiu i sporządzaniu dokumentacji dla projektów  w ramach ww. poddziałania np. audytu energetycznego, wniosku  o dofinasowanie, studium wykonalności.