Współpraca aglomeracji opolskiej i aglomeracji ołomunieckiej

Współpraca Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z aglomeracją ołomuniecką

Projekt pt. „Współpraca Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej” był realizowany w okresie lipiec 2017 – luty 2018.

 

Fot. Nekdo222 (CC BY-SA 4.0).

Jednym z pierwszych działań sfinansowanych z pozyskanych środków była wizyta studyjna pracowników stowarzyszenia, przedstawicieli gmin członkowskich oraz opolskich organizacji pozarządowych w aglomeracji ołomunieckiej, która odbyła się w dniach 11-13 grudnia ubiegłego roku. Uczestnicy wyjazdu mieli między innymi możliwość zapoznania się z ciekawymi projektami realizowanymi przez czeskich partnerów ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili między innymi Centrum Działań Ekologicznych Miasta Ołomuńca „Sluňákov”, które zajmuje się przede wszystkim edukacją ekologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Siedziba Centrum jest zlokalizowana w budynku pasywnym wykorzystującym odnawialne źródła energii. Więcej informacji o centrum na stronie: http://www.slunakov.cz

 

Fot. SAO.

Ważnym elementem wizyty były również wspólne polsko-czeskie warsztaty, które odbyły się w siedzibie urzędu Miasta Ołomuńca. Tematem wspomnianych warsztatów był udział społeczeństwa w procesie projektowania przestrzeni publicznych w miastach, czyli praktyczne wdrażanie idei projektowania partycypacyjnego.

Warsztaty z zakresu partycypacyjnego projektowania przestrzeni publicznych dla polskich i czeskich samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych poprowadził architekt i urbanista - Pan Paweł Jaworski  z katowickiej Fundacji „Napraw sobie Miasto”. Jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu był konkurs wiedzy na temat aglomeracji ołomunieckiej przeprowadzony na profilu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na Facebooku. Uczestnicy konkursu mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat partnerskiej aglomeracji, a dla najlepszych  z nich ufundowano ciekawe nagrody. Kolejnym zadaniem zaplanowanym do realizacji w ramach polsko-czeskiego projektu współpracy aglomeracji będzie wizyta czeskich samorządowców w Opolu i okolicznych gminach. Z końcem lutego do Opola przyjechała delegacja czeskich samorządowców z aglomeracji ołomunieckiej. W ramach wizyty goście czescy mieli okazję odwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki, Wieżę Piastowską, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, Park Naukowo-Technologiczny oraz pałac w Mosznej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

Strona Związku ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej:
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod