Spotkanie P2P online

W dniu 25 maja br. odbyło się spotkanie P2P online z partnerami projektu TROPA VERDE realizowanego w ramach Sieci Transferu programu URBACT III.
Głównym celem wideokonferencji było omówienie aktualnego stanu wdrażania projektu w dwóch partnerskich aglomeracjach – Aglomeracji Nicejskiej oraz Aglomeracji Opolskiej a także wypracowanie planu działań na najbliższe miesiące.
W spotkaniu moderowanym przez naszego Lead Eksperta wzięli również udział przedstawiciele Miasta Santiago de Compostela (partner wiodący projektu), firmy Teimas (twórcy portalu) oraz ekspert do spraw promocji projektu.
Informacja na temat telekonferencji na stronie programu URBACT III znajduje się tutaj.