OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MAŁY OGRÓD - WIELKA SPRAWA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wyłoniliśmy laureatów konkursu MAŁY OGRÓD - WIELKA SPRAWA, który realizujemy w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Do konkursu wpłynęło naprawdę wiele ciekawych zgłoszeń, więc Jury Konkursu naprawdę miało problem z wyborem. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, a także zapisy Regulaminu konkursu postanowiono zmodyfikować ilość nagród. Przyznano 3 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy listę laureatów oraz nagród przyznanych za zgłoszone projekty:

NAGRODA GŁÓWNA – Nagroda rzeczowa o wartości 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów – Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie za projekt pn. "Szkolna oaza przyrody".

NAGRODA GŁÓWNA – Nagroda rzeczowa o wartości 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów – Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu​ za projekt pn. „Projekt ogrodu przyszkolnego, rekreacyjno-wypoczynkowego z wykorzystaniem roślinności wiejskiej”.

NAGRODA GŁÓWNA – Nagroda rzeczowa o wartości 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy za projekt pn. "Ogród Eden - trójrabatka".

I WYRÓŻNIENIE -  Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu za projekt pn. "Kolorowy ogród".

II WYRÓŻNIENIE - Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup za projekt pn. "Nasza Zielona Klasa".

III WYRÓŻNIENIE - Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu za projekt pn. "Siódemka dla pszczół".

IV WYRÓŻNIENIE - Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni za projekt pn. "Bajkowy sad".

Wszystkim laureatom, ale także pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do odbioru nagród w biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska – Plac Wolności 6, 45-018 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:30:

- laureatów do odbiór nagród rzeczowych oraz ustalenie usług aranżacji oraz zakupu materiałów,

- pozostałych uczestników konkursu do odbiór podziękowań wraz z drobnym upominkiem rzeczowym.