OGŁASZAMY KONKURS #KOLOROWEOGRODY !

Gorąco zachęcamy do udziału w Konkursie #koloroweogrody na zaplanowanie i aranżację miejsc zielonych np. ogrodów, skwerów, klombów, rabat o dostępności publicznej w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest promocja różnorodności biologicznej i zwrócenie uwagi na lokalne walory przyrodnicze, a w szczególności gatunki występujące lokalnie lub uprawiane tradycyjnie, a także działania pedagogiczne ukierunkowane na poszanowanie przyrody i zieleni w środowisku lokalnym. Konkurs ma promować estetykę w otaczającej przestrzeni publicznej, partycypację społeczną oraz odpowiedzialność za naturę, bioróżnorodność i przyrodę oraz przybliżyć lokalnej społeczności znaczenia ogrodu i sadu dla różnorodności biologicznej.
Termin nadsyłania prac konkursowych do 12 października 2021 roku.

Poniżej dołączamy Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapisów w Regulaminie konkursu – II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE pkt. 1 Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla lokalnej społeczności tj. grup Odnowy Wsi, rad sołeckich i stowarzyszeń wiejskich – wyjaśniamy, iż konkurs jest skierowany do wszystkich społeczności (nie muszą być koniecznie związane z sołectwem), które chcą zaprojektować i zazielenić tereny publiczne (niekoniecznie położone na terenach wiejskich), za zgodą właściciela tego terenu.