Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej

Pomiędzy 25 a 27 września 2019r. przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej oraz instytucji współpracujących przebywali z kolejną wizytą studyjną w Aglomeracji Ołomunieckiej. W wyjeździe udział wzięło 24 uczestników. Tym razem tematem przewodnim wizyty u naszych czeskich partnerów był transport publiczny i mobilność. Program wyjazdu opracowany został wspólnie przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Miasto Ołomuniec oraz Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych. Wydarzenie było kolejnym działaniem kluczowym realizowanym w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.

W pierwszym dniu pobytu w Ołomuńcu przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące rozwoju obszarów miejskich w zakresie tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju alternatywnych form transportu. W trakcie spotkania, którego temat przewodni sformułowano w postaci pytania: Rower – czy i kiedy może być alternatywą dla samochodu na obszarach aglomeracyjnych, uczestnicy pod kierunkiem eksperta – pana Daniela Chojnackiego – dyskutowali o warunkach jakie muszą być spełnione by przekonać mieszkańców do tego by przesiedli się z samochodu na rower, jakie są standardy budowy dróg dla rowerów, jak należy łączyć rower z innymi środkami transportu (np. poprzez budowę parkingów bike&ride czy centrów przesiadkowych), jak ważna jest integracja dróg dla rowerów na obszarze aglomeracji. Dyskutowano również o tym, jak dużym impulsem do realizacji inwestycji w obszarze mobilności były zintegrowane inwestycje terytorialne. Uczestnicy warsztatów dzielili się również doświadczeniami z przeprowadzonych w Polsce i Czechach konkurów w ramach działań dotyczących strategii niskoemisyjnych (szczególnie w zakresie kryteriów oceny projektów).

W pierwszym dniu wizyty odwiedziliśmy również miejskie centrum sterowania ruchem w Ołomuńcu, którego pracownicy zaprezentowali nam panel sterowania i oprogramowanie zrealizowane w ramach jednego z projektów ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej. Uczestnicy mieli okazję poznać wszystkie dostępne funkcjonalności systemu.

Drugi dzień pobytu w Ołomuńcu rozpoczęto wizytą w Urzędzie Kraju Ołomunieckiego, gdzie polską delegację przywitała Pani Marta Novotna, dyrektor wydziału rozwoju regionalnego. Zostaliśmy zapoznani z funkcjonującym w Kraju Ołomunieckim zintegrowanym systemem transportu publicznego. Pani  Kateřina Suchánková, koordynator systemu, przedstawiła zebranym aspekty prawne, organizacyjne, funkcjonalne oraz finansowe istniejącego systemu transportu publicznego. Z uwagi na duże różnice w systemach polskim i czeskim, prezentacja wywołała dyskusję i wiele szczegółowych pytań. W trakcie pobytu w regionalnym centrum zintegrowanego transportu przedstawiono nam również  jego „serce” czyli centrum sterowania. Kolejnym punktem programu pobytu w Ołomuńcu była wizyta w miejski centrum komunikacji miasta Ołomuniec, gdzie zostaliśmy przyjęci przez dyrektora Pana Jaromíra Machálka. Poza rozmowami na temat funkcjonowania miejskiej komunikacji w Ołomuńcu, taboru, systemu sprzedaży biletów czy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej, mieliśmy również okazję dokładnie zwiedzić zajezdnię tramwajową oraz obejrzeć najstarszy i najnowszy tramwaj w Ołomuńcu. Dodatkowo zwiedziliśmy również centralny punkt sprzedaży biletów oraz centrum sterowania ruchem miejskim. Ostatni dzień pobytu w Aglomeracji Ołomunieckiej to wizyta w Hranicach – czwartej co do wielkości gminie Aglomeracji. Zastępca Burmistrza Miasta, Pan Daniel Vitonský, przyjął uczestników wyjazdu w imponującej siedzibie urzędu miejskiego. W pierwszej kolejności wysłuchaliśmy niezwykle interesującej prezentacji dotyczącej SMART Strategii Miasta Hranice. Wszyscy uczestnicy byli pod dużym wrażeniem innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wprowadzonych przez zarządzających miastem. Co ciekawe ta niespełna 20 tysięczna gmina realizuje publiczny transport zbiorowy w oparciu o całkowicie elektryczny tabor autobusowy. Realizuje również wiele bardzo ambitnych i interesujących projektów, w tym w ramach zintegrowanych  inwestycji terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej. Ostatnim punktem naszego pobytu w Hranicach była przejażdżka autobusem elektrycznym oraz rozmowa na temat taboru i jego obsługi i eksploatacji.

Wizyta w Hranicach okazała się niezwykle inspirująca i stała się okazją do ożywionej dyskusji na temat rozwiązań wprowadzanych przez tą właśnie gminę. Mamy nadzieję, iż dyskusja ta będzie kontynuowana nie tylko podczas kolejnej wizyty studyjnej ale również rozmów bilateralnych.

 

 

Z początkiem czerwca po raz kolejny mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej. Od 5 do 7 czerwca 2019r. z wizytą w Opolu przebywali przedstawiciele Miasta Ołomuniec, Přerova, Prostějova, Hranic oraz Zakładu Komunikacji Miejskiej z Ołomuńca, Izby Handlu oraz pracownicy wydziałów Urzędu Miasta w Ołomuńcu odpowiedzialni za wdrażanie Strategii ZIT oraz realizację projektów wspólfinansowanych ze środków UE. Wizyta była kolejnym działaniem kluczowym realizowanym w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands), który współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Progrmu INTERREG VA Republika Czeska – Polska (Przekraczamy granice).  

Program obejmował wiele interesujących punktów.

 

W pierwszym dniu pobytu w Opolu uczestnicy wizyty studyjnej uczestniczyli w otwarciu kolejnego obiektu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu - budynku zaplecza wdrożeniowego i biurowego. Czwarty etap rozbudowy PNT to 8800 metrów kwadratowych przeznaczonych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. W nowym budynku znajduje się sześć modułów hal z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym oraz powierzchnie biurowe o zróżnicowanej powierzchni. Obiekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (działanie dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych). Ponadto mieliśmy okazję wejść do nowoczesnego Data Center w budynku wysokich technologii, które posiada specjalistyczny certyfikat bezpieczeństwa. Goście obejrzeli również hale, w których ulokowane są firmy z bardzo różnych branż.

Kolejny dzień wizyty poświęcony został na wyjazd studyjny do Aglomeracji Wrocławskiej. Przedstawiciele Aglomeracji Ołomunieckiej byli bardzo zainteresowani innym niż funkcjonujący w Aglomeracji Opolskiej modelem wdrażania ZIT tj. wdrażaniem instrumentu poprzez porozumienie gmin z pewnego obszaru. Model taki odpowiada modelowi funkcjonującemu w Aglomeracji Ołomunieckiej. Uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpień przedstawicieli Biura ZIT Wrocławia, w których poruszone zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru funkcjonalnego Wrocławia. Dokonano porównania funkcjonujących w Polsce i Czechach modeli funkcjonowania oraz wdrażania instrumentów terytorialnych.

Ostatni dzień pobytu poświęcony został w całości na zapoznanie gości z ofertą turystyczną gminy Krapkowice opartą o ślady dziedzictwa przemysłowego. W trakcie wędrówki szlakiem obuwniczym (aż do byłych zakładów obuwniczych Bata) uczestnicy wysłuchali nie tylko informacji historycznych ale poznali również proces budowania szlaku w oparciu o zasoby gminy w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.

W trakcie całej wizyty uczestnikom z Czech towarzyszyli przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Mieli również okazję do spotkań z wójtami i burmistrzami gmin AO.

Ponadto koordynatorzy projektu po stronie polskiej i czeskiej omówili również najbliższe działania w ramach projektu oraz stan jego wdrażania.