Ogłoszenia

2022-06-28 -

ZP/AO/11/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego do planowania projektów lokalnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...
2022-06-01 -

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego – jednorazowy zakup. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upływa 7 czerwca 2022 r.
2022-05-05 -

ZP/AO/10/2022

Dostawa materiału do nasadzeń wraz z ziemią ogrodową w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r. Szczegółowy opis...
2022-05-04 -

ZP/AO/9/2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upływa 11 maja 2022 r. o godz. 10.00.
2022-04-06 -

ZP/AO/8/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sadzonek drzew liściastych, palików, osłonek siatkowych oraz taśmy mocującej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00...
2022-04-04 -

ZP/AO/II-1/2022

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie przez Wykonawcę „Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku”, który stanowić będzie obligatoryjny element dokumentu o nazwie Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w...
2022-03-24 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/7/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – plecak materiałowy dla dzieci w ilości 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno –...
2022-03-17 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/6/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z tematu: „ Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych" w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w...