Zamówienia publiczne w roku 2021

2021-12-23 -

ZP/AO/32/2021 - POWTÓRZENIE

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego oraz kompleksowego badania rocznego sprawozdania składanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane...
2021-12-15 -

UNIEWAŻNIONO - Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/31/2021

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego oraz kompleksowego badania rocznego sprawozdania składanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje...
2021-12-01 -

UNIEWAŻNIONO Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/30/2021 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego do planowania projektów lokalnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...
2021-12-01 -

UNIEWAŻNIONO Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/29/2021 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 20 spotkań otwartych/wykładów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach zadania nr 2 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne spotkania otwarte/wykłady dla mieszkańców w ramach projektu RPOP.05...
2021-10-29 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/28/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiału prasowego we współpracy z Zamawiającym, emisja w prasie papierowej oraz w wydaniu elektronicznym – 2 materiały prasowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w pliku pn. Zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upływa w dniu 5...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/27/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu: „ Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych" w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/26/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 40 lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych w ramach zadania nr 10 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne - lekcje różnorodności biologicznej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/25/2021 - UNIEWAŻNIONO

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 20spotkań otwartych/wykładów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach zadania nr 2 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne spotkania otwarte/wykłady dla mieszkańców w ramach projektu RPOP.05...