Zamówienia publiczne w roku 2020

2020-11-09 -

ZP/AO/30/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym. UWAGA!...
2020-08-17 -

ZP/AO/27/2020

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+ (Agglomerations4Borderlands 2020+) na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2020-08-04 -

ZP/AO/26/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów upominkowych w postaci nagród dla uczestników konkursów realizowanych w ramach Festiwalu Recyklingu, w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” - projekt numer...
2020-07-17 -

Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok

Poniżej plan zamówień publicznych na 2020 rok przyjęty uchwałą 15/34/2020 Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
2020-07-14 -

ZP/AO/25/2020

Zapewnienie usługi hotelarskiej wraz z pełnym wyżywieniem podczas warsztatów strategicznych dla burmistrzów oraz wójtów gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
2020-07-01 -

ZP/AO/24/2020 - UNIEWAŻNIONO

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego: 1) laptopa z zainstalowanym programem antywirusowym oraz oprogramowaniem biurowym wraz z klientem poczty będącym rozwiązaniem jednego producenta i dającym zainstalować się na laptopie w ilości 2 sztuk , 2)...
2020-05-20 -

ZP/AO/21/2020

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego serwisu technicznego kserokopiarek, w tym naprawa, wymiana materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem tonerów), wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego