Zamówienia publiczne w roku 2020

2020-05-07 -

UNIEWAŻNIONO - ZP/AO/20/2020 - zakup sprzętu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki laptopa, tj. zestawu składającego się z : - komputera, - systemu operacyjnego, - oprogramowania biurowego wraz z klientem poczty będącego rozwiązaniem jednego producenta i dającego zainstalować się na...