Zamówienia publiczne w roku 2019

2019-10-23 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/41/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - zadanie nr 10 – lekcje z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie...
2019-09-23 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/39/2019

Przedmiotem zamówienia są pogadanki z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r.
2019-08-22 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/37/2019 - UNIEWAŻNIONO

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla Zadania nr 7 - pogadanki z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej" zgodnie z umową nr RPOP.05.02.00-...