Zamówienia publiczne w roku 2018

2018-07-20 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/42/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe ZP/AO/42/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. na świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze spotkań/ konferencji/uroczystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umowy POPT. W związku z omyłkami rachunkowymi w formularzu ofertowy w zakresie całkowitej liczby...
2018-07-09 -

Zapytanie nr ZP/AO/40/2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pt. Przeprowadzenie szkoleń terenowych: Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnej społeczności w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” –...
2018-07-03 -

Zapytanie nr ZP/AO/39/2018

Zapytanie ofertowe dot. zadania: przeprowadzenie szkolenia pt. Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno...
2018-07-03 -

Zapytanie nr ZP/AO/38/2018

Zapytanie ofertowe dot. zadania: przeprowadzenie szkolenia pt.: Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji...
2018-07-03 -

Zapytanie nr ZP/AO/37/2018

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie szkolenia pt.: Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” –...
2018-07-02 -

Zapytanie nr ZP/AO/34/2018

Świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze spotkań/ konferencji/uroczystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umowy POPT.
2018-07-02 -

Zapytanie nr ZP/AO/36/2018/Bioróżnorodność

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 "Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne" - umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017r. (wybór personelu projektu dla zadania...