Zamówienia publiczne w roku 2014

2014-11-04 2016-06-14

Zamówienie publiczne nr ZP/AO/7/2014

Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej” (Strategia ZIT AO) wraz z wydaniem rekomendacji dotyczących ewentualnego uzupełnienia dokumentu oraz wsparciem merytorycznym w zakresie uzupełnienia projektu Strategii ZIT AO.