ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA PUBLICZNE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska art. 6 ust. 3 do 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2022 poz. 1846) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Konsultacje prowadzone są w celu prezentacji projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko mieszkańcom, sąsiednim gminom i ich związkom, lokalnym partnerom społeczno – gospodarczym, w tym organizacjom pozarządowym.

Celem konsultacji jest również poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisu niniejszej Strategii i Prognozy.

 

W ramach konsultacji zapraszamy na spotkania publiczne w następujących formach i terminach:

 

  1. Stacjonarne spotkania konsultacyjne w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6 (I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu), terminy do wyboru:
  • 17 stycznia  2023 r. o godzinie 10:00
  • 17 stycznia  2023 r. o godzinie 16:00
  1. Spotkania w formie on – line za pośrednictwem platformy zoom, terminy do wyboru:

 

  • 18 stycznia 2023 r. o godz. 10.00

Link dostępu do spotkania on – line w tym terminie: https://zoom.us/j/94245813084

 

  • 18 stycznia 2023 r. o godz. 16.00

Link dostępu do spotkania on – line w tym terminie: https://zoom.us/j/94043108654

 

  1. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Bernadeta Lisson – Pastwa, pod numerem telefonu, +48 77 54 17 935 i za pomocą adresu poczty elektronicznej bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl.