Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

dscn7335_1

Prace nad Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

10 marca 2014r., w opolskim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

13 lutego 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta Opola zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projektowo –...
shutterstock_1210979_1

PRZETARG

3 lutego 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej.

Wypowiedz się!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do wypełnienia ankiety . Powstała ona na potrzeby opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.

Umowa podpisana!

20 stycznia 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku.

Wytyczne techniczne i prawne - Optyczna Sieć Teleinformatyczna AO

W ramach projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej , który Miasto Opole realizuje wraz z partnerami tworzącymi Aglomerację Opolską dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, opracowane zostaną między innymi dokumenty, które będą stanowiły podstawę...

Zaawansowanie rzeczowej realizacji projektu – grudzień 2013 - czerwiec 2014

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat realizacji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

PRZETARG

6 grudnia 2013r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku. W ramach usługi wykonawca przeprowadzi także konsultacje społeczne dokumentu.