RPO WO 2014-2020

Informacja dla Wnioskodawców

Informacja dla Wnioskodawców Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buła w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dotycząca trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w związku z sytuacją zagrożenia...

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka Niskoemisyjna, IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.1.2...

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

KOMUNIKAT W ramach konkursu do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej , Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 17-24.02.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej...

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie...

III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

KOMUNIKAT W ramach konkursu do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej , Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 20.01.2020 r.-10.02.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania...

III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie...

Brak dostępu do systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniach 27-29 września 2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury serwerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego od piątku 27 września od godziny 15:30 do niedzieli 29 września do godzin wieczornych , niedostępnych będzie większość Systemów Informatycznych UMWO, w tym Panel Wnioskodawcy...

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie...