Ogłoszenia

2019-09-06 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/38/2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu czterech szkoleń w formie warsztatów dot. realizacji procesu inwestycyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującym prawem.
2019-08-22 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/37/2019

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla Zadania nr 7 - pogadanki z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej" zgodnie z umową nr RPOP.05.02.00-...
2019-08-12 -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Biura Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA W DZIALE OCENY I WYBORU PROJEKTÓW w pełnym wymiarze czasu pracy Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba Termin...