Ogłoszenia

2019-01-15 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w zakresie obsługi zamówienia publicznego, polegającej na doradztwie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...
2018-12-19 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/52/2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy z zakresu urządzeń przeciwpowodziowych oraz działań prowadzonych w czasie powodzi, zasobów wodnych w postaci rzek i zbiorników wód powierzchniowych oraz innej infrastruktury wodnej zlokalizowanej...
2018-10-25 -

Zapytanie nr ZP/AO/51/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowościc min. 30MBs/30MBs do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Z uwagi na błąd pisarski w Załączniku nr 1 - Formularz oferty do Zapytania ofertowego ZP/AO/...
2018-09-18 -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

W załączeniu publikujemy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Dziale Monitorowania i Ewaluacji (umowa o pracę na czas określony na zastępstwo).
2018-09-17 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/49/2018/Razem dla Rozwoju Aglomeracji

Zapytanie ofertowe ZP/AO/49/2018/Razem dla Rozwoju Aglomeracji Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 1 laptopa. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...
2018-07-27 -

Zapytanie nr ZP/AO/46/2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowego zamkniętego szkolenia dla pracowników zamawiającego tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.