Ogłoszenia

2019-03-20 -

ZP/AO/15/2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska- powtórzenie.
2019-03-14 -

Oferta na serwis kserokopiarek

Szczegóły dotyczące niniejszego zapytania znajdują się w pliku pn. oszacowanie wartości zamówienia Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego maila, a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@ao.opole.pl w terminie...
2019-03-14 -

ZP/AO/14/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do siedziby Zamawiającego.
2019-03-11 -

ZP/AO/8/2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
2019-02-28 -

Przetarg nieograniczony ZP/AO/II-2/2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/AO/II-2/2019 Projekt graficzny, skład i druk publikacji/podręcznika pt.: „Bioróżnorodność jako czynnik rozwoju Aglomeracji Opolskiej. Diagnoza – gospodarowanie – promocja” Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty...