TROPA VERDE

 

 

Tropa Verde, rewarding recycling!

Tropa Verde – nagradzanie recyklingu!

 

Tropa Verde – nagradzanie recyklingu!  - w skrócie Tropa Ve​rde to projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT III.

 

Całkowity budżet projektu:

599.974,25 €

Czas realizacji projektu:

04.12.2018 – 04.12.2020

Partner wiodący projektu:

Miasto Santiago de Compostela (Hiszpania)

Wszyscy partnerzy z podziałem na grupy współpracy:

GRUPA 1 – miasta:

- Santiago de Compostela (Hiszpania),

- Guimarães (Portugalia).

GRUPA 2 – aglomeracje:

- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (Polska),

- Metropolia Nicejska (obszar Lazurowego Wybrzeża we Francji).

GRUPA 3 – dzielnice:

- Pavlos Melas (dzielnica Salonik - Grecja),

- Zugló (dzielnica Budapesztu – Węgry).

 

Historia projektu:

Pomysł na projekt narodził się po przeprowadzeniu badań na temat segregowania odpadów . Wyniki nie były najlepsze i pokazały brak świadomości na temat ochrony środowiska, form segregowania odpadów, a także informacji na temat miejsc segregacji. Poskutkowało to stworzeniem platformy multimedialnej, która stała się swoistego rodzaju formą programu lojalnościowego dla tych, którzy chcieli zacząć działać na rzecz prawidłowej segregacji odpadów, a co za tym idzie zacząć działać na rzecz ochrony środowiska i poszerzania wiedzy na temat szeroko rozumianej świadomości mieszkańca naszej planety. W ciągu dwóch lat do programu dołączyło ponad 115 sponsorów, którzy przekazali 800 różnych nagród - od zakwaterowania w hotelach aż do usług kosmetycznych. Odbyło się aż 16 tys. akcji w punktach segregacji, jak i innych miejscach przeznaczonych do recyklingu, podczas których można było skorzystać z tego programu lojalnościowego. Dodatkowo zorganizowano wiele warsztatów, szkoleń oraz akcji społecznych, podczas których m.in. uczniowie szkół zebrali tysiące litrów zużytego oleju, a także prawie 3.300 szt. elektroodpadów.

Czym dokładnie jest Tropa Verde?

Tropa Verde jest multimedialną platformą zachęcającą do zachowań przyjaznych dla środowiska, która daje obywatelom możliwość ponownego wykorzystania i recyklingu. Osoby korzystające
z platformy - segregujący śmieci i oddający odpady do wskazanych i wyspecjalizowanych placówek segregacji śmieci, otrzymują voucher’y, które podlegają wymianie na nagrody oferowane przez władze miasta/władze gminy oraz lokalnych przedsiębiorców. Funkcjonowanie platformy opiera się na połączeniu miejsc składowania odpadów (np. „zielonych punktów”, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) z lokalnymi urzędami i przedsiębiorcami oferującymi zniżki lub prezenty. Tropa Verde została stworzona na zlecenie miasta Santiago de Compostela przez lokalną firmę Teimas Desenvolvemento. Portal został wdrożony przez 6 miast w Hiszpanii.

Założenia projektu Tropa Verde:

Projekt Tropa Verde ma na celu wymianę dobrych praktyk w segregowaniu odpadów w różnych częściach Europy, z naciskiem na wymianę dobrych praktyk pomiędzy podobnymi pod względem obszaru partnerami.

Główne zadania w projekcie Tropa Verde:

  • Stworzenie dokumentu – Planu Transferu, który będzie dokumentem źródłowym do implementacji projektu.
  • Zawiązanie Lokalnej Grupy URBACT, w skład której będą wchodzić decydenci polityczni, eksperci a także pracownicy instytucji zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami.
  • Organizacja 8 spotkań Lokalnej Grupy URBACT w celu określenia największych problemów
    w gospodarce odpadami, implementacji dobrych praktyk partnerów projektu a także zapoznania się z funkcjonalnością platformy Tropa Verde.
  • Przetłumaczenie na język polski i udostępnienie i platformy Tropa Verde członkom Aglomeracji Opolskiej.

Strona projektu:

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

 

Zespół projektowy:

Mateusz Huk – e-mail: mateusz.huk@ao.opole.pl ; Tel.: +48 77 44 61 402

Anna Bednarska – e-mail: anna.bednarska@ao.opole.pl ; Tel.: +48 77 44 61 402