Ogłoszenia

2018-06-25 -

Zapytanie nr ZP/AO/33/2018

Wybór personelu projektu dla zadania nr 8 – lekcje różnorodności biologicznej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. (powtórzenie...
2018-06-19 -

Zapytanie nr ZP/AO/32/2018

Przedmiotem zamówienia jest działanie informacyjne, tj. cykl czterech programów /video sponsorowanego, w formie moderowanej debaty, umieszczone na stronie internetowej regionalnego serwisu informacyjnego wraz z serwisem społecznościowym oraz zapowiedzią w prasie o zasięgu minimum regionalnym,...
2018-06-12 -

Zapytanie nr ZP/AO/31/2018

Przeprowadzenie zamkniętego szkolenia z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4+/WE (...
2018-06-12 -

Zapytanie nr ZP/AO/30/2018/Bioróżnorodność

Szkolenia typ III w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. (wybór personelu projektu dla zadania nr 9). Obszar tematyczny szkolenia –...
2018-06-12 -

Zapytanie nr ZP/AO/29/2018/Bioróżnorodność

Szkolenia typ II w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. (wybór personelu projektu dla zadania nr 9). Obszar tematyczny szkolenia –...