Zamówienia publiczne

2020-07-01 -

ZP/AO/24/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego: 1) laptopa z zainstalowanym programem antywirusowym oraz oprogramowaniem biurowym wraz z klientem poczty będącym rozwiązaniem jednego producenta i dającym zainstalować się na laptopie w ilości 2 sztuk , 2)...
2020-05-20 -

ZP/AO/21/2020

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego serwisu technicznego kserokopiarek, w tym naprawa, wymiana materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem tonerów), wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego
2020-05-07 -

UNIEWAŻNIONO - ZP/AO/20/2020 - zakup sprzętu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki laptopa, tj. zestawu składającego się z : - komputera, - systemu operacyjnego, - oprogramowania biurowego wraz z klientem poczty będącego rozwiązaniem jednego producenta i dającego zainstalować się na...