Zamówienia publiczne

2020-04-02 -

ZP/AO/15/2020 opracowanie Planu działania (Action Plan)

Przedmiotem zapytania jest opracowanie Planu działania (Action Plan) w projekcie pn. E-COOL współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE
2020-01-21 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/4/2020 - zakup i dostawa wyemitowanych przez Dostawcę bonów upominkowych na potrzeby nagród w konkursach.

Zapytanie ofertowe ZP/AO/4/2020 z dnia 21.01.2020 r. - zakup i dostawa wyemitowanych przez Dostawcę bonów upominkowych na potrzeby nagród w konkursach w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji...