Zamówienia publiczne

2020-01-24 -

ZP/AO/6/2020 - przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w przedszkolach

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w przedszkolach - zadanie nr 8 – zajęcia rekreacyjne związane z tematyką segregacji odpadów w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na...
2020-01-24 -

ZP/AO/5/2020 - usługa ekspercka podczas dwóch szkoleń

Przedmiotem zapytania jest usługa ekspercka podczas dwóch szkoleń w ramach projektu pn.CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001648 „POLSKO-CZESKI KLASTER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ”.
2020-01-02 -

ZP/AO/1/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe