Wizyta studyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu dzisiejszym odbyła się wizyta studyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Aglomeracji Opolskiej w celu rozpoczęcia prac nad pilotażowym programem „Solidarni w obliczu zagrożeń”.

W wydarzeniu wzięli udział Przedstawiciele Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Z-ca Prezydenta Białegostoku, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele Komitetu Monitorującego program Solidarni w obliczu zagrożeń.