Podpisano aneks do umowy o dotację

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”.

W dniu 8 lipca 2014 r. do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/109/13 o dotację projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej podpisany został Aneks nr 1, wydłużający okres realizacji do 30 czerwca 2015 r. Jednocześnie lider projektu (Miasto Opole) złożył korektę wniosku o przyznanie dotacji nr 14/MOF/1/2013, aktualizując budżet oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Przesuniecie terminu zakończenia realizacji projektu, jak i zmiany w szczegółowym budżecie wpłyną korzystnie na jakość opracowanej dokumentacji i nie wpłyną negatywnie na zaplanowane wartości wskaźników.