Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

                                                                                                                                                                               

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Wójta Gminy Chrząstowice, Wójta Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Izbicko, Wójta Gminy Komprachcice, Burmistrza Krapkowic, Burmistrza Lewina Brzeskiego, Wójta Gminy Łubniany, Wójta Gminy Murów, Burmistrza Niemodlina, Burmistrza Ozimka, Wójta Gminy Popielów, Burmistrza Prószkowa, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta Gminy Tarnów Opolski, Wójta Gminy Turawa, Wójta Gminy Walce, Burmistrza Zdzieszowic zapraszamy Państwa na

 

konsultacje społeczne dotyczące  projektu

 Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju samorządów, które podpisały Porozumienie o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej.

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe wnioski wypływające z diagnozy strategicznej, założenia strategii, w tym cele strategiczne, jak również koncepcje projektów i działań, które posłużą jej realizacji, a także założenia funkcjonowania Aglomeracji Opolskiej.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19.05.2014 r.

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
    ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole ;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@ao.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.Dokumenty do pobrania w zakładce Aktualności Aglomeracji Opolskiej

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl/content/konsultacje-spo%C5%82eczne-dotycz%C4%85ce-projektu-strategii-rozwoju-aglomeracji-opolskiej-na-la    

       Wykonawca Strategii

       Lider Projekt Sp. z o.o.