Konferencja "Odrzańska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki"

12-13 września 2017 r.— odbyła się konferencja pn. „Odrzańska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki” zorganizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewody Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego. Podczas konferencji omówiono i zaprezentowano program „Solidarni w obliczu zagrożeń. Odbyly się także pokazy strażackie nad Kanałem Ulgi, pn. „Prezentacja działań służb ratowniczych w ramach Programu Solidarni  w obliczu zagrożeń”. Konferencję zakończyła dyskusja dot. Przeciwdziałania zjawiskom ekstremalnym na obszarach zalewowych.