Kolejne warsztaty dla pracowników wydziałów ochrony środowiska

Kolejna edycja warsztatów dla ochrony bioróżnorodności za nami.

W ramach warsztatów uczestnicy pochylili się nad organizacją wydarzeń, promowania ochrony przyrody, także zaprezentowano doświadczenia i zadania zrealizowane w gminach AO oraz wymieniano dobre praktyki działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej celem wykorzystania w działaniach Aglomeracji Opolskiej. 

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”