Zapytanie nr ZP/AO/33/2018

Wybór personelu projektu dla zadania nr 8 – lekcje różnorodności biologicznej w ramach  projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. (powtórzenie zapytania).

Data dodania: 
25 Czerwiec 2018
Data modyfikacji: 
25 Czerwiec 2018