Zapytanie nr ZP/AO/14/2017

Przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego oraz kompleksowego badania rocznego sprawozdania  składanego do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenie pisemnych protokołów z ww. badań wg udostępnionego przez Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej. 

Data dodania: 
19 Grudzień 2017
Data modyfikacji: 
19 Grudzień 2017