Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków  i sadów miejskich                  

 

 

DLA KOGO?

 

Przedstawiciele administracji publicznej

 

TERMIN: 20 listopada 2018r. 

 

GODZINY: 9:00-15:000

 

MIEJSCE:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 listopada 2018 r.
 • Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl
 • Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl 
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia 

 

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie z rozwiązaniami i metodami w zakresie gospodarowania przestrzenią zieloną;
 • Przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Podstawowe zagadnienia:

 1. Znaczenie powierzchni biologicznie czynnych w środowisku silnie zurbanizowanym;
 2. Współczesne trendy i nowoczesne rozwiązania w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią zieloną;
 3. Zasady planowania i projektowania ogrodów, sadów i parków miejskich, dobór gatunków i roślin;
 4. Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni;
 5. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych;
 6. Znaczenie małej retencji w miastach;
 7. Przedstawienie dobrych praktyk.

 

 

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

 

BERNADETTA CHRZANOWICZ-WISTUBA, ogrodnik i sadownik, nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, specjalista ds. planowania zieleni na obszarach miejskich.