Wizyta studyjna w Ołomuńcu

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wraz z dwoma partnerami czeskimi: Miastem Ołomuniec i Regionalną Agencją Rozwoju Moraw Środkowych realizuje od 2018 roku projekt pn. „Razem dla Rozwoju Aglomeracji”, który jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA PL - CZ.

Wśród wielu zadań założonych w projekcie znajdują się także wymiany dobrych praktyk w trakcie wizyt studyjnych. Jedna z takich wizyt miała miejsce w dniach 1 – 3 października 2018 roku i dotyczyła wymiany dobrych praktyk z obszaru Aglomeracji Ołomunieckiej. W przedsięwzięciu tym wzięli udział przedstawiciele jednostek straży pożarnej z obszaru województwa opolskiego.

Podczas trzech dni uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z wyposażeniem i funkcjonowaniem remizy strażackiej
w Topolanach, jednostki Straży Pożarnej Kraju Ołomunieckiego wraz z siedzibą sztabu kryzysowego kraju oraz miasta, a także centrum operacyjnym – 112. Zaproszeni goście zwiedzili także Muzeum Strażackie w miejscowości Čechy pod Kosířem.