I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Kongres, którego jesteśmy Partnerem odbędzie się 20 września 2018 r. Będzie on okazją do spotkania przedstawicieli świata biznesu, nauki, edukacji, a także władz administracyjnych i samorządowych. Na uczestników czeka wiele atrakcji przygotowanych przez naszych współpracowników, a o odpowiednią wartość merytoryczną zadbają polscy i zagraniczni prelegenci. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, a całość jest organizowana we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zapraszamy do udziału w I Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto będą Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi planowanych inwestycji oraz posłuchać przedstawicieli sektora biznesu działającego w sektorze transportu wodnego śródlądowego. Organizacji Kongresu przyświecają trzy najważniejsze cele:

  • rozwinięcie debaty na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskich rzek,
  • zainteresowanie sektora biznesu transportem wodnym śródlądowym,
  • pokazanie perspektyw rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

Już dziś zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu związanym z transportem wodnym śródlądowym w 2018 roku. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Więcej informacji oraz program wydarzenia dostępne są na:  www.kongreszeglugi.pl