UNIEWAŻNIONO Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/30/2021 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego do planowania projektów lokalnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

UWAGA: przedłużono termin składania ofert do 15 grudnia 2021r.

 

 

Data dodania: 
1 Prosinec 2021
Data modyfikacji: 
1 Prosinec 2021