Sdružení Opolská Aglomerace

Sdružení Opolská Aglomerace založilo 20 gmin opolského vojvodství na zakladatelské schůzi dne 16. října 2013, jeho registrace ve Státním soudním rejstříku pak byla provedena necelý měsíc po schůzi  – 14. listopadu 2013.

V březnu 2014 se ke Sdružení Opolská Aglomerace připojila gmina Tułowice, a stala se tak jeho 21. členem.

 

Sdružení Opolská Aglomerace bude pokračovat v činnostech iniciovaných gminami v roce 2012, které tehdy uzavřely dohodu týkající se zřízení Opolské Aglomerace. Jejich hlavním cílem je zlepšení životních podmínek tamějších obyvatel a dále zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti Opolské Aglomerace. Mimořádně zásadní budou rovněž úkoly spojené s využíváním unijních fondů, z nichž bude v perspektivě let 2014-2020 Opolská Aglomerace čerpat formou Integrovaných Územních Investic.

 

 

Složení vedení Sdružení:

 

Předseda: Arkadiusz Wiśniewski, primátor (Prezydent) Města Opole

 

Místopředseda: Andrzej Kasiura, starosta (Burmistrz) Krapkowic

 

Členové vedení:

 

Henryk Wróbel, starosta (Wójt) Gminy Dobrzeń Wielki

Joachim Wojtala, starosta (Burmistrz) Gogolina

Róża Malik, starostka (Burmistrz) Prószkowa

 

 

 

Složení Revizní komise Sdružení Opolská Aglomerace:

 

Předseda: Bernard Kubata, starosta (Wójt) Gminy Walce

 

Tajemník: Dionizy Duszyński, starosta (Wójt) Gminy Popielów

 

Členové Komise:

 

Leonard Pietruszka, starosta (Wójt) Gminy Komprachcice

Krzysztof Mutz, starosta (Wójt) Gminy Tarnów Opolski