Několik slov o Opolské Aglomeraci

Opolská Aglomerace vznikla na základě Dohody o vytvoření Opolské Aglomerace z vůle 20 gminných samospráv koncentrovaných ve funkční oblasti Opole. Dne 19. března 2014 se ke skupině členů Sdružení Opolská Aglomerace (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) připojila i gmina Tułowice.

 

Aglomeraci tvoří Opole-město s právy okresu, 7 městsko-vesnických gmin a dále 13 gmin vesnických. Cílem vytvořené platformy spolupráce je překonávání obtížností a překážek brzdících sociálně - hospodářský rozvoj Aglomerace, zlepšení kvality života jejich obyvatel a také zvýšení konkurenceschopnosti gmin- Partnerů.

 

Hlavní oblasti, v rámci kterých se Partneři rozhodli spolupracovat, byly vyznačeny v Dohodě. Opolská Aglomerace soustřeďuje své činnosti na oblasti, které jsou klíčové pro členy partnerství: strategické a územní plánování, hospodářský rozvoj a společné aktivity zaměřené na získávání investorů, transfer nových technologií z vědeckých center Opole do hospodářských subjektů  Aglomerace, hromadná doprava, ochrana přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí, protipovodňová ochrana, osvěta, kultura, sport a turistika.

 

V současné době je největším společně Partnery realizovaným záměrem projekt Integrovaný rozvoj Opolské Aglomerace, který získal dofinancování v soutěži v rámci Operačního programu Technická pomoc 2007-2013. Projekt bude sloužit k identifikaci společných rozvojových cílů pro funkční oblast OA, posílení městských a metropolitní funkcí, které plní Opole, a také k rozšíření funčních vazeb mezi  gminami OA.